Friday, June 12, 2009

noshi gilani ki shayyiri

vahm sare tere apne hain
hum kahan tujhko bhool sakte hain
meri ankhon mein ek muddat se
qafile ratjagon ke thehre hain
sar barhana hawaon se pucho
zaiqe hizraton ke kaise hain
baaz auqaat khushak patte bhi
paaon padte hain cheekh utth'te hain
ishq ke khush guman mosham mein
pathron mein gulab khilte hain

No comments:

Post a Comment

wel come