Friday, June 12, 2009

amjad islam amjad ki shayyiri

koi lamha bhi kabhi laut kar nahi aaya
woh shaks aisa gaya phir nazar nahi aaya

No comments:

Post a Comment

wel come