Thursday, July 16, 2009

daag dehlvi ki shayyiri

do din bhi kisi se vo barabar nahin milta
ye aur qayamat hai ki mil kar nahin milta
inkar se ummid hai, ikraar se hai yaas
jab vaada kiya phir vo mukrar[dobara] nahin milta

No comments:

Post a Comment

wel come