Friday, July 17, 2009

daag dehlvi ki shayyiri

kahan buuton ne ye seene pe apne khai chot
ubhar ubhar ke jo karti hai khud-numai chot
salaam maine kiya rakh ke haath seene par !
vo jaante hain mujhe dekh kar chupai chot

No comments:

Post a Comment

wel come