Friday, July 17, 2009

daag dehlvi ki shayyiri

dil ko salah-kaar bana kar huye kharab
dushman vahi hai de jo buri baat ki salha
kehte hain jab vo mujhse tujhe hum karenge qatl
kehta hun haath baandh ke, jo aap ki salah

No comments:

Post a Comment

wel come