Monday, July 6, 2009

meer taqi meer ki shayyiri

milo inn dinon hamse ik raat jaani
kahan ham, kahan tum, kahan phir jawani
shikayat karun hun toh sone lage hai
meri sar-guzisht ab hui hai kahani
ada khiinch sakta hai bahzaad usski
khiinche surat aisi toh ye hamne maani
mulaqat hoti hai toh hai kash-ma-kash se
yahi ham se hai jab na tab khincha taani

No comments:

Post a Comment

wel come