Sunday, June 14, 2009

farhat abbas shah ki shayyiri

sochte rehne ki aadat ho gayi
chaunkte rehne ki aadat ho gayi
hizr ki raaton ke sang aankhon ko bhi
jaagte rehna ki aadat ho gayi
jaaney kia dur hayk apnay aap say
bhaagte rehne ki aadat ho gayi
woh nahin lautegaa phir kyun rehguzar
dekhte rehne ki aadat ho gayi
woh mere andar chupa hai aur usse
bolte rehne ki aadat ho gayi~!!

No comments:

Post a Comment

wel come