Friday, July 24, 2009

badal jaata hai


jab aane lagta hai kisi ki rafaqat mein sukoon
phir ye hota hai ke woh shaks hi badal jaata hai

No comments:

Post a Comment

wel come