Thursday, July 16, 2009

daag dehlvi ki shayyiri

aashna tu hai apne matlab ka
fainsla ho chukka hai yeh kab ka
daag-e-mai ko na dekh ae zahid !
dil toh hai paak rind-mashrab[sharabi] ka
kaafir-e-ishq kyun musalman ho
sabko hai paas apne mazhab ka
pehle inkaar aur phir dushnaam
ye natija hai arz-e-matlab ka
shukr hai ‘daag’ kamyaab hua
haq-ta’ala[God] bhala kare sab ka


No comments:

Post a Comment

wel come