Monday, July 27, 2009

dua mein asar nahin aaya

padaav aaye kai, ek ghar nahin aaya
ki raas ab ke bhi humko safar nahin aaya
kiya tha khalq azab aasman aankhon ne
kahan ka chaand, sitara nazar nahin aaya
jo ek baar gaya sabz paaniyon ki taraf
suna gaya hai kabhi laut kar nahin aaya
chirag jalte hawaon ki sarparasti mein
hamare logo-tumhen yeh hunar nahin aaya
bhula ke tujhko khazil hote aur kya hota
bhala hua ki dua mein asar nahin aaya

No comments:

Post a Comment

wel come