Tuesday, July 14, 2009

ibrahim zauq ki shayyiri

kyun keh ke mukarta hai ki main kuch nahin kehta
keh jo tujhe kehna hai ki main kuch nahin kehta

No comments:

Post a Comment

wel come