Wednesday, July 29, 2009

kharidaar dekh kar

kisi ki kya mazaal thi jo humko kharid sakta 'faraz'
hum toh khud hi bhik gaye kharidaar dekh kar

No comments:

Post a Comment

wel come