Sunday, August 23, 2009

dhun ke pakke

dhun ke pakke azm ke rasikh,[atal] marna khel samjhte hain
tumne dekha diwane kis shan se su-e-daar gaye


No comments:

Post a Comment

wel come