Sunday, August 23, 2009

kal tak

kal tak kitne hamgame thay ab kitni khamoshi hai
pehle duniya thi ghar men ab duniya se ruuposhi[munh chupana] hai

No comments:

Post a Comment

wel come