Sunday, August 23, 2009

kya hamari namaaz

kya hamari namaaz, kya roza
baksh dene ke sau bahane hai

No comments:

Post a Comment

wel come