Sunday, August 23, 2009

qadar insan ki

qadar insan ki ghat ghat ke yahan tak pohnchi
ab toh qeemat mein riayat bhi nahi kar sakte

No comments:

Post a Comment

wel come