Sunday, August 23, 2009

ramzaan

bezubanon ko jab vo zuban deta hai
padhne ko phir vo quran deta hai
bakshne pe aata hai jab ummat ke gunahon ko
tohfe mein gunahgaron ko ramzaan deta hai

No comments:

Post a Comment

wel come