Sunday, August 23, 2009

riyakaari ke sajde

riyakaari[dikhava] ke sajde shekh le baithenge maszid ko
kisi din dekhna ho kar rahegi sarnagu vo bhi

No comments:

Post a Comment

wel come