Thursday, November 18, 2010

do ghut

ya mulla gar tere namaj me hai dum
to masjid hila k dikha
ya phir do ghut pi
aur masjid ko hilti dekh!!!!!!!

No comments:

Post a Comment

wel come