Tuesday, July 14, 2009

ibrahim zauq ki shayyiri

khurshid-vaar[sun like] dekhte hain, sab ko ek aankh
raushan-zamiir[knowledgable] milte har ik nek-o-bad se hain
har chand natvan hain magar rakhte dil kavi[majboot]
hum ishq ki kumaq se junoon ki madad se hain
dil ke warq pe sabat hain sad-muhare-daage-ishq
hum karte ‘zauq’ ishq ka dava sanad se hain

No comments:

Post a Comment

wel come