Tuesday, July 14, 2009

ibrahim zauq ki shayyiri

phir kar idhar udhar na hamara gaya kalaq
lafz-e-kalaq ki tarah se vo hi raha kalaq

No comments:

Post a Comment

wel come